Co to jest cykl produkcyjny?

blue and yellow metal industrial machine

Cyklem produkcji powszechnie nazywamy odcinek czasu między pobraniem surowca lub materiału do produkcji, a przekazaniem wyrobu do magazynu wyrobów gotowych. Czas trwania tego cyklu może być różny np. w produkcji piekarniczej wynosi on kilka dni w produkcji maszyn nawet kilkadziesiąt dni, a w produkcji statków czy samolotów nawet kilkanaście miesięcy.

Na długość omawianego cyklu produkcyjnego składa się czas trwania procesu technologicznego oraz czas trwania procesów pomocniczych. Do wspomnianych procesów pomocniczych można zaliczyć między innymi magazynowanie, transport oraz kontrole i sposób przekazania przedmiotów pracy na kolejne stanowiska pracy. Sposoby przekazywania przedmiotów na kolejne stanowiska pracy są następujące:

– przebieg szeregowy – każda operacja zaczyna się dopiero po zakończeniu poprzedniej w stosunku do całej partii wyrobów
– przebieg równoległy – następne operacje rozpoczyna się po wykonaniu poprzedniej na jednym wyrobie i na dalsze stanowiska pracy. Produkty przekazywane są pojedynczo.
– przebieg szeregowo równoległy – jest to podzielenie całej partii przedmiotów produkcji na mniejsze grupy. Wykonanie operacji na danym stanowisku roboczym jest tylko w odniesieniu do tej grupy i przesłaniu przedmiotów produkcji ze stanowiska na stanowisko pojedynczo lub grupami.