Co to jest łańcuch dostaw?

white and red boat on dock during night time

W dzisiejszych czasach bardzo dużo ludzi decyduje się na pracę w dziale logistyki. Jest to dość ciekawe zajęcie. Wiadomo, że logistyka to też magazyn, dystrybucja, transport, spedycja. Logistyka i jej odmiany występują wszędzie tam gdzie jest sprzedaż. Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić co to jest łańcuch dostaw.

Czym jest łańcuch dostaw?

Łańcuch dostaw to nic innego jak proces od złożenia zamówienia przez klienta do dostawy produktów lub usług i rozliczenia transakcji. Dlatego, też łańcuch dostaw obejmuje między innymi planowanie, wdrażanie i kontrolę wszystkich działań związanych z przepływem materiałów i informacji. Dzieje się to od momentu zakupu surowców, przez wiele procesów przetwarzania, po ostateczną dostawę produktów do klientów. Dlatego łańcuch ten możemy zdefiniować przede wszystkim jako szereg działań i łączących sieci od źródła produktu do klienta docelowego. Ten łańcuch obejmuje różnych dostawców i przedsiębiorstwa niższego szczebla. Obecnie możemy zauważyć, iż łańcuch dostaw charakteryzuje się bardzo złożoną charakterystyką, która wynika z internacjonalizacji, wzrosła intensywność różnych przepływów między przedsiębiorstwami a klientami oraz zmienił się globalny wzorzec konsumpcji.

Możemy wyróżnić kilka etapów łańcucha dostaw:

Pierwszy etap to ZAOPATRZENIE – chodzi o sposób, miejsce i czas pozyskania i dostarczenia surowców do produkcji wyrobów.
Drugim etapem jest Produkcja – konwersja surowców w gotowe produkty.
Trzecim etapem jest Dystrybucja – wszystkie czynności umożliwiające dostawę produktów do miejsca przeznaczenia.

Zobacz: łańcuch dostaw szkolenie

Poprzez łańcuch dostaw planowane są przepływy:

  • materiałów,
  • surowców,
  • środków finansowych,
  • półproduktów,
  • produktów gotowych.

W łańcuchu dostaw ważne są też zasady, które trzeba zachować:

  • Szybkość działania
  • Koordynuj działanie kolejnych ogniw w łańcuchu
  • Zapewnienie przepływu informacji pomiędzy jednostkami współpracującymi w odpowiedniej formie, miejscu i czasie
  • Uznanie i zrozumienie oczekiwanych rezultatów współpracy
  • Twórz wartość dla interesariuszy

Jak widać łańcuch dostaw jest ważny do tego, aby wszystkie procesy działały prawidłowo.