Czy kodeks pracy określa termin wypłaty wynagrodzenia?

selective focus photography of three books beside opened notebook

Za każdą wykonaną pracę, pracownikowi należy się wynagrodzenie. Czy pracownik może się zrzec wynagrodzenia lub zgłosić chęć przeniesienia go na inną osobę? Czy jest ustalony termin w przepisach prawa który określa czas wypłacania wynagrodzenia za pracę? Jeżeli ktoś jest ciekawy odpowiedzi na te pytaia to powinien zapisać się na szkolenia z kodeksu pracy.

Kodeks pracy szkolenia dla pracowników kadrowych

Szczególną grupą osób, która powinna troszczyć się o rozwój kompetencji zawodowych są pracownicy działu kadr i płac. To właśnie z myślą o nich powstały profesjonalne szkolenia z prawa pracy. Na takie szkolenie może przyjść oczywiście każdy chętny, pod warunkiem, że szkolenie ma status otwarty.

Wiedza, jaka przekazywana jest podczas szkolenia została starannie wyselekcjonowana, tak aby słuchacze dostawali tylko najważniejsze i najbardziej aktualne informacje z zakresu prawa pracy. Ciekawym uzupełnieniem tematyki może być ZFŚS, na którym można dowiedzieć się wszystkiego na temat zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Czy pracownik musi pobierać wynagrodzenie?

Przepisy prawa w tym względzie są dosyć jednoznaczne. Wynagrodzenie pracownicze są objęte szczególną ochroną ze strony Kodeksu Pracy. Każdy kto o tym chce się przekonać powinien zapisać się na szkolenie wynagrodzenia pracownicze. Z takiego szkolenia można między innymi dowiedzieć się, że wynagrodzenia powinny być wypłacane minimum raz w miesiącu.

Termin wypłaty wynagrodzenia powinien zostać w sposób jednoznaczny wskazany w umowie zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Po zmianie przepisów prawnych wypłata wynagrodzenia następuje co do zasady na numer konta bankowego, chyba że pracownik złoży stosowny wniosek, to wówczas wynagrodzenie może być wypłacane w gotówce.

Co ważne, pobieranie wynagrodzenia za wykonaną pracę jest obligatoryjne i pracownik nie może się zrzec tego prawa, ani też nie może przenieść go na inną osobę. W ten sposób przepisy prawne chronią pracownika i kwestię wypłaty wynagrodzenia za jego pracę.

Zobacz szkolenia eksperckie firmy Gamma: czas pracy szkolenie