Czym się zajmuje Inspektor Danych Osobowych?

person using MacBook Pro

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Akta osobowe RODO muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami. Nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony danych osobowych czuwa Inspektor Danych Osobowych.

Akta osobowe RODO zawierają szereg danych osobowych pracowników, zatem muszą być odpowiednio chronione. Dokumentacja w sprawach dotyczących stosunku pracy oraz akta osobowe RODO muszą być przechowywane w warunkach niegrożących uszkodzeniem czy też zniszczeniem oraz w miejscu chroniącym przed dostępem osób niepowołanych.

Od stycznia 2019 roku każdy pracodawca może przechowywać dokumentację pracowniczą w formie papierowej lub elektronicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów RODO. Nad przestrzeganiem przepisów w każdej firmie czuwa Inspektor Danych Osobowych.

Inspektor ochrony danych osobowych szkolenie

Brak rzetelnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych lub jej nieaktualność są najczęstszymi uchybieniami, które wykazują audyty przeprowadzone w poszczególnych zakłądach pracy. Wyeliminowanie jakichkolwiek pomyłek jest podstawą przyjęcia legalności przetwarzania danych oraz ograniczenia odpowiedzialności administratora danych. W tym celu niezbędne jest inspektor ochrony danych osobowych szkolenie.

Po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących RODO każdy administrator danych może wyznaczyć Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Do najważniejszych obowiązków ABI należy stały nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w danym zakładzie pracy oraz coroczne przeprowadzenie sprawdzenia ochrony danych osobowych.

ABI jest sprawdzoną i w pełni dopuszczalną przez GIODO usługą pozwalającą na odciążenie przedsiębiorstw oraz różnorodnych instytucji publicznych od obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.
Inspektor ochrony danych osobowych szkolenie uczy w jaki sposób prowadzić prawidłowo dokumentację RODO.

RODO, a ABI szkolenie

W ostatnim czasie szkolenie ABI cieszy się ogromną popularnością. Ten praktyczny kurs przygotowuje do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz do rzetelnego zapoznania się z przepisami określonymi w nowym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Zdobytą podczas szkolenia wiedzę można w pełni wykorzystać w pracy zawodowej.