Czym się zajmuje Inspektor Danych Osobowych?

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Akta osobowe RODO muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami. Nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony danych osobowych czuwa Inspektor Danych Osobowych. Akta osobowe RODO zawierają szereg danych osobowych pracowników, zatem muszą być odpowiednio chronione. Dokumentacja w sprawach dotyczących stosunku pracy oraz akta osobowe RODO muszą […]

Read More »