Czas pracy. Problemy i rozwiązania

Zatrudnienie pracownika to dla pracodawcy szereg kosztów. Istotny jest również czas pracy. Jak wykorzystać efektywnie naszych pracowników, by osiągnąć zamierzone cele, a jednocześnie by pracownicy nie byli przemęczeni i sfrustrowani? W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, idealnie byłoby, gdyby produkcja trwała przez całą dobę. Rozwiązaniem jest system pracy zmianowej, choć posiada też pewne wady, mianowicie konieczność wypłacania […]

Read More »

Czy kodeks pracy określa termin wypłaty wynagrodzenia?

Za każdą wykonaną pracę, pracownikowi należy się wynagrodzenie. Czy pracownik może się zrzec wynagrodzenia lub zgłosić chęć przeniesienia go na inną osobę? Czy jest ustalony termin w przepisach prawa który określa czas wypłacania wynagrodzenia za pracę? Jeżeli ktoś jest ciekawy odpowiedzi na te pytaia to powinien zapisać się na szkolenia z kodeksu pracy. Kodeks pracy […]

Read More »

Jakie są najważniejsze zasady kodeksu pracy?

Znajomość kodeksy pracy przydaje się nie tylko osobom odpowiedzialnym za prawidłowe prowadzenie spraw pracowniczych, ale również samym zatrudnionym. Reguluje on bowiem bardzo wiele kwestii, które wynikają za zatrudnienia pracowników. Podstawowe są prawa i obowiązki pracowników jak również pracodawców. W myśl kodeksu pracy pracownik ma wykonywać powierzone mu zadania rzetelnie, pod kierownictwem pracodawcy lub wyznaczonej przez […]

Read More »

Czym się zajmuje Inspektor Danych Osobowych?

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Akta osobowe RODO muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami. Nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony danych osobowych czuwa Inspektor Danych Osobowych. Akta osobowe RODO zawierają szereg danych osobowych pracowników, zatem muszą być odpowiednio chronione. Dokumentacja w sprawach dotyczących stosunku pracy oraz akta osobowe RODO muszą […]

Read More »