Czym jest ZFŚS?

people holding miniature figures

Kodeks pracy to jeden z najważniejszych dokumentów, zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy. Znaleźć w nim można przepisy dotyczące zasad stosunku pracy, ale nie tylko. Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę mają kilka przywilejów, których brakuje osobom pracującym w oparciu o umowy cywilno – prawne. Jednym z przykładów niech będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Co to jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Wszyscy pracownicy, którzy pierwszego stycznia danego roku zatrudniają przynajmniej pięćdziesiąt osób są zobowiązani do tego aby utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jest jeden wyjątek, gdy nie obowiązuje wskazany limit pracowników.

Chodzi o jednostki budżetowe oraz zakłady samorządowe – te muszą tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych bez względu na ilość zatrudnianych osób. Nawet jeżeli w takim miejscu pracuje zaledwie kilkanaście osób, to fundusz socjalny musi powstać.

Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące funduszu zostały określone przez ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2016 umożliwia wgłębienie się w zapisy ustawowe. Szkolenie polecane jest szczególnie dla przedsiębiorców, na których spoczywa obowiązek utworzenia takiego funduszu. Mogą oni skorzystać także z kodeks pracy szkolenia.

Kto może korzystać ze świadczeń funduszu?

Ze świadczeń socjalnych mogą korzystać pracownicy, niezależnie od tego czy są oni zatrudnieni na cały etat czy też na jego pół. Każdy, kto chce skorzystać z oferowanych świadczeń powinien w stosownej jednostce złożyć odpowiedni wniosek. To jakie dokumenty dołącza się do składanego wniosku powinien określać regulamin obowiązujący w zakładzie pracy.

Fundusz można wykorzystać w celu pokrywania świadczeń urlopowych, jako wsparcie pracowników przy sytuacjach losowych, dofinansowywania świadczeń sportowych czy też tworzenie żywnościowych paczek dla dzieci z okazji świąt. Pracodawca może też wykorzystać fundusze w celu stworzenia przedszkola przy zakładzie pracy.